Pd’IIAC: cap a la cooperació amb el món local

Des de l’Òrgan Tècnic d’Inclusió i Cohesió Social de l’ICASS del Departament de Benestar Social i Família es coordina el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, i el Programa per al Desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social (PLIS) dels ens local que els desenvolupen.

Fa un any, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), llavors Secretaria d’Infància i Adolescència (SIA), ens va proposar treballar conjuntament en un projecte de cooperació amb el món local.

Aquest projecte, que s’emmarca en el desplegament territorial del Pla d’atenció integral a la Infància i l’adolescència de Catalunya 2010-2013, es va concretar en el Projecte de desplegament territorial del Pd’IIAC i tenia com a objectiu principal apropar-se al món local i cercar fórmules de cooperació en l’impuls i disseny de les polítiques públiques d’infància i adolescència de Catalunya.

Donada la vinculació administrativa de l’ICASS amb els Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS) es va valorar positivament la possibilitat de que fossin els tècnics de les Oficines tècniques on es desenvolupen aquest Plans, qui participessin directament en aquest projecte, sent ells mateixos qui facilitessin l’entrada en el territori als professionals de la DGAIA. Aquesta col•laboració cercava en definitiva l’optimització de recursos, la coherència departamental en el desplegament del Pla d’atenció integral i el lideratge compartit.

El mes d’abril del 2010 es van iniciar els primers contactes entre la DGAIA i els ens locals de Catalunya. A data d’avui ja s’han iniciat contactes i, en alguns casos, propostes fermes de cooperació amb els següents ens locals:

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament del Prat de Llobregat
Consell Comarcal Berguedà
Consorci Gironès-Salt
Ajuntament de Lloret de Mar
Consorci Pla de l’Estany–Banyoles
Consorci d’Acció Social de La Garrotxa-Olot
Ajuntament de Lleida
Consell Comarcal de la Noguera
Ajuntament de Tarragona
Consell Comarcal del Tarragonès
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Valls
Ajuntament del Vendrell

________________________________________
Òrgan Tècnic d’Inclusió i Cohesió Social
ICASS

Deixa un comentari