Nosaltres també hi participem!

(Campanya de difusió dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència a Catalunya)

coneixes-els-teus-drets-logoImagineu que un bon dia algú us fa saber que la gent que governa ha aprovat una llei. Bé, de fet, això no és novetat, però potser ho seria més si us comentessin que és una llei que l’ha aprovada tothom (això és: tothom hi ha votat a favor), oi? A les acaballes del maig de 2010 això va passar a casa nostra: el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. És una llei que pretén ser nova en molts aspectes i, per això, és important fer-ne difusió a tots els nivells, però potser el nivell més important cal que sigui aquell del mateix públic objectiu de la Llei, això són: infants i adolescents de Catalunya.

tn_fes-que-tothomPer això, ja fa uns mesos es va iniciar un projecte per a la difusió dels drets.  El projecte s’ha acabat anomenant: «Coneixes els teus drets? Juga!». Amb l’ajuda de l’Estudi Mariscal per a la part gràfica, s’ha dissenyat un entorn web on tant infants com adolescents poden descobrir quins són els drets que més directament els afecten, així com prendre consciència de la pròpia responsabilitat davant les situacions quotidianes.

El web es divideix en quatre apartats: la Llei, la secció de participació, el mur i el joc pròpiament dit. A l’apartat de la-llei trobem els texts de la Llei i el de la Convenció dels Drets dels Infants, aprovada per les Nacions Unides (ONU) el 1989 (aquest darrer, en diferents formats per a infants i adolescents de diferents franges d’edat, desenvolupats per l’ONG Save the Children). L’apartat participapermetrà a les persones que visiten el web baixar-se al propi ordinador les imatges i els titulars de la campanya per fer la pròpia campanya de difusió entre les amistats i coneixences. el-murdóna pas a taulells individualitzats per a cada dret i oportunitat, on hi podem “dir-hi la nostra”. Finalment, el-jocpresenta animacions gràfiques i textos explicatius a diferents nivell per tal que infants i adolescents coneguin i puguin fer seus els drets i els deures.

Properament tindreu disponible aquest web interactiu en l’adreça http://eljocdelsdrets.gencat.cat i en un futur no molt llunyà s’integrarà al portal temàtic Infància Respon, que, a més, donarà accés a la totalitat del Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI) i al Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR), per tal de fer prevenció i detecció dels maltractaments d’infants i adolescents (teniu més informació al Butlletí d’Infància núm. 39). Aquest portal temàtic fomentarà la participació d’infants, adolescents, professionals i ciutadania en general per a la construcció del sistema de polítiques públiques d’infància i adolescència de Catalunya.

Deixa un comentari